#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Chót tham gia một trương trình trên mạng mà ai em gái teen bị đưa đến một căn cứ mật của công ty giải trí để chơi nốt trò chơi tình dục, cái kết cho những đứa con gái dâm đãng đã tham gia trò chơi tình dục online mà bị đưa đến đây để chơi nốt những vòng cuối ở ngoài thực tế bị tên giám đốc của trò chơi đó trói lại và bắt làm đủ trò biến thái cùng những đồ vật kinh khủng nhất thật bệnh hoạn bọn tàu khựa có gì khó hơn mà chúng nó không nghĩ ra không chứ khó như thế này mà cũng nghĩ ra thì đúng là ở cái tầm đẳng cấp.

Diễn viên tham gia phim

N/A